آبی انرژی تبدیل رودخانه اخبار علمی و آموزشی

آبی: انرژی تبدیل رودخانه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ابلاغ زیاد کردن 19.5 درصدی حداقل حقوق بازنشستگان

دریافت کنندگان حداقل مستمری بر اساس مصوبه مورخ 22 فروردین 97 شورای عالی کار به میزان 19.5 درصد و جهت سایر سطوح به میزان 13 درصد مستمری آنان در آخر اسفند ماه 96

ابلاغ زیاد کردن 19.5 درصدی حداقل حقوق بازنشستگان

ابلاغ زیاد کردن 19.5 درصدی حداقل حقوق بازنشستگان

عبارات مهم : قانون

دریافت کنندگان حداقل مستمری بر اساس مصوبه مورخ 22 فروردین 97 شورای عالی کار به میزان 19.5 درصد و جهت سایر سطوح به میزان 13 درصد مستمری آنان در آخر اسفند ماه 96 زیاد کردن می یابد.

مطابق بخشنامه هیئت وزیران حداقل مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا آخر سال ۹۶ برقرار شده است اند، بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۱۹.۵ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 16 اردیبهشت به پیشنهاد شماره 13166 مورخ 16اردیبهشت ماه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (96) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 تصویب کرد.

ابلاغ زیاد کردن 19.5 درصدی حداقل حقوق بازنشستگان

هیئت وزیران در جلسه 16اردیبهشت ماه از تاریخ یکم فروردین کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا آخر سال 96 برقرار شده است اند، به ترتیب جهت دریافت کنندگان حداقل مستمری بر اساس مصوبه مورخ 22 فروردین 97 شورای عالی کار به میزان 19.5 درصد و جهت سایر سطوح به میزان 13 درصد مستمری آنان در آخر اسفند ماه 96 زیاد کردن می یابد.

واژه های کلیدی: قانون | فروردین | هیئت وزیران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs