آبی انرژی تبدیل رودخانه اخبار علمی و آموزشی

آبی: انرژی تبدیل رودخانه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احمدی‌نژاد زیر نامه‌هایش به جای خادم ملت بنویسد خادم مشایی و بقایی / عباس امیری‌فر

عباس امیری‌فر مدیر شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم گفت: من به آقای احمدی‌نژاد که در آخر نامه‌هایش می‌نویسد خادم ملت، پیشنهاد می‌کنم به جای خادم ملت ب

احمدی‌نژاد زیر نامه‌هایش به جای خادم ملت بنویسد خادم مشایی و بقایی / عباس امیری‌فر

عباس امیری فر: احمدی نژاد زیر نامه هایش به جای خادم ملت بنویسد خادم مشایی و بقایی

عبارات مهم : برگزاری

عباس امیری فر مدیر شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم گفت: من به آقای احمدی نژاد که در آخر نامه هایش می نویسد خادم ملت، پیشنهاد می کنم به جای خادم ملت بنویسد خادم بقایی و مشایی؛ چون ایشان فقط به این دو فرد خدمت می کند.

عباس امیری فر، مدیر شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم به درخواست محمود احمدی نژاد از وزارت کشور جهت برگزاری تجمع تصویر العمل نشان داد و گفت: «هدف این طیف فشار به نهادهای حکومت است.»

احمدی‌نژاد زیر نامه‌هایش به جای خادم ملت بنویسد خادم مشایی و بقایی / عباس امیری‌فر

او در گفت وگو با اعتمادآنلاین با اظهار اینکه «درخواست احمدی نژادی ها جهت برگزاری تجمع غیرقانونی است» گفت: «نمی شود هر کسی که در دادگاه محکوم می شود درخواست برگزاری تجمع دهد! اینطور سنگ روی سنگ بند نمی شود. این طیف، محکومیت های سنگینی دارند از این رو به دنبال تضعیف مراکز قانونی نظام هستند. بنابراین نباید به آنها اجازه برگزاری تجمع داد.»

امیری فر خطاب به احمدی نژاد و حلقه اطرافش گفت: «مانند مردم عادی واکنش‌ها کنید. آیا خود را بالاتر از بقیه می بینید؟ آیا واقعا معقول است هر کسی در دادگاه پرونده دارد درخواست برگزاری تجمع کند؟»

عباس امیری‌فر مدیر شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم گفت: من به آقای احمدی‌نژاد که در آخر نامه‌هایش می‌نویسد خادم ملت، پیشنهاد می‌کنم به جای خادم ملت ب

او با اشاره به سکوت چند هفته ای محمود احمدی نژاد اضافه کرد: «من به آقای احمدی نژاد می گویم بهتر است شما سکوت کنید هست. همین چند روز که سکوت کردید جهت شما بهتر بوده هست. شما که شعار قانون گرایی می دهید بعد به قانون عمل کنید.»

امیری فر با تاکید بر اینکه «دوره احمدی نژاد دیگر تمام شده است است» گفت: «او با حرکاتی که انجام داد و به علت اینکه برابر رهبری ایستاد دیگر جایگاهی بین مردم ندارد مگر اینکه چند سالی سکوت و یارانش را عوض کند. در این صورت شاید مردم به او رجوع کنند ولی با این دایره بسته که همه چیز را در بقایی و مشایی می بیند دیگر هیچ جایگاهی بین مردم ندارد.»

او افزود: «من به آقای احمدی نژاد که در آخر نامه هایش می نویسد خادم ملت، پیشنهاد می کنم به جای خادم ملت بنویسد خادم بقایی و مشایی؛ چون ایشان فقط به این دو فرد خدمت می کند.»

احمدی‌نژاد زیر نامه‌هایش به جای خادم ملت بنویسد خادم مشایی و بقایی / عباس امیری‌فر

امیری فر با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری گفت: «آقای احمدی نژاد می گوید چون رهبری گفته اند اگر کسی ده سال مسئولیت داشت نمی تواند اپوزسیون نظام شود ولی من هشت سال مدیر جمهور بودم بعد منظور رهبری با من نبوده هست. منظور آقا از ده سال دو سال حضور ایشان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به علاوه هشت سال ریاست جمهوری بود. آقای احمدی نژاد اگر می خواهد اپوزسیون شود باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا دهد و بعد هر کاری می خواهد بکند. باید با مردم براق صحبت کند و بگوید رهبری و نظام را قبول دارد یا نه. اگر قبول ندارد براق بگوید من رهبری و نظام را قبول ندارم.»

واژه های کلیدی: برگزاری | احمدی نژاد | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs