آبی انرژی تبدیل رودخانه اخبار علمی و آموزشی

آبی: انرژی تبدیل رودخانه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی جایگزینی آفت کش ها با واکسن مبتنی بر اسید ریبونوکلئیک

گروهی از محققان دانشگاه هلسینکی با همکاری مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه توانستند راهکارهای جدیدی را جهت تولید واکسن های مبتنی بر اسید ریبونوکلئیک (RNA) به منظور

جایگزینی آفت کش ها با واکسن مبتنی بر اسید ریبونوکلئیک

جایگزینی آفت کش ها با واکسن مبتنی بر اسید ریبونوکلئیک

عبارات مهم : محصولات

گروهی از محققان دانشگاه هلسینکی با همکاری مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه توانستند راهکارهای جدیدی را جهت تولید واکسن های مبتنی بر اسید ریبونوکلئیک (RNA) به منظور نابود کردن آفات محصولات زراعی بدون آسیب زدن به گیاه اختراع کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس، این واکسن های تازه قادر هستند آفات موجود در گیاه های را بدون آسیب به گیاه از بین ببرند؛ جهت این منظور می توان مولکول های اسید ریبونوکلئیک را روی برگ های گیاه پاشید تا به وسیله آن جذب شوند. زمانی که گیاه تحت تهاجم آفات قرار گرفت، یک مکانیزم دفاعی متداول در موجودات زنده موسوم به RNA مداخله گر فعال می شود که از طریق تطبیق توالی آر ان ای واکسن و پاتوژن، توصیف ژن ها را در رشته های RNA مهار می کند.

به عبارت دیگر این مکانیزم مانند سمی عمل می کند که به صورت هدفمند رشته های اسید ریبونوکلئیک آفات را از بین می برد. یکی از کارکردهای آر ان ای، انتقال دستورالعمل های مربوط به تبدیل اسیدهای آمینو به پروتئین است و مکانیزم آر ان ای مداخله گر موجب اختلال در این عملکرد می شود. به این ترتیب سلول های مهاجم نمی توانند پروتئین موردنیاز خود را بسازند و آفت از بین می رود.

جایگزینی آفت کش ها با واکسن مبتنی بر اسید ریبونوکلئیک

به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا هر سال بین 25 درصد از غلات کشت شده است در این کشور به علت آفات از بین می رود و این رقم در کشورهای درحال توسعه به 40 تا 50 درصد می رسد؛ بر اساس این گزارش در صورتی که از آفت کش های موجود در بازار استفاده نمی شد، این آمار به 70 درصد محصولات کشاورزی می رسید.

با وجود این که آفت کش های شیمیایی تاثیر چشمگیری در مبارزه با سوءتغذیه و تامین غذای ساکنین زمین داشته اند، اثرات نامطلوبی نیز برجای گذاشته اند. بسیاری از این ترکیبات حشرات و علف های هرز را به طور کلی نابود می کنند و باید در پهنه وسیعی پخش شوند تا اثرگذار باشند. بنابراین ممکن است خود محصولات غذایی نیز تحت تاثیر قرار گیرند و از آنجا که این آفت کش ها به محیط زیست وارد می شوند، ممکن است بسیاری از گیاه های و جانوران بی خطر نیز در اثر آلودگی از بین بروند.

گروهی از محققان دانشگاه هلسینکی با همکاری مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه توانستند راهکارهای جدیدی را جهت تولید واکسن های مبتنی بر اسید ریبونوکلئیک (RNA) به منظور

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Plant Biology Journal انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محصولات | محصولات غذایی | محصولات کشاورزی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs